NCSIMUL Player

Když se NC programování stane plně pohlcujícím, spolupracujícím a mobilním zážitkem

NCSIMUL Player využívá pokročilou ergonomii ověřování G-kódu. Je plně kompatibilní s rozhraním dotykové obrazovky (intuitivní, kontextové ikony), usnadňuje manipulaci ve 3D prostoru a rychlý přístup k rozsahu funkcí (měření, kontrola simulace atd.) což snižuje počet kliknutí.

Z hlavního CAM (CATIA, NX, Creo, TOPSOLID CAM, MASTERCAM, …) nebo stávajících CNC programů (ve formátu G-kódu), NCSIMUL 4CAM generuje přímo bez externího postprocesoru, nativních programů CNC, ověřené a optimalizované programy při zohlednění fyzikálních požadavků dílny (nástroje, řezné podmínky, kinematika, strojní kontroléry …).

  • Náhled prostřednictvím NCSIMUL Machine Hub: 3D simulace jsou přístupné prostřednictvím této ikony vyvinuté v prostředí Windows: přímý přístup jediným kliknutím ke všem projektům NC simulace dostupným v síti.
  • Automatické spuštění 3D simulace jediným kliknutím z NCSIMUL Verification Software.

Mimořádně vysoký výkon

Technologie prohlížení obsažená v NCSIMUL Player je zpětně kompatibilní s 32 a 64 bitovými operačními systémy: obsah simulace generované v NCSIMUL Machine lze zobrazit nativně na libovolném 32bitovém nebo 64bitovém Windows OS.


Spolupráce v rámci rozšířené dílny

  • NCSIMUL Player a jeho formát NcsPrj podstatně zlepšují spolupráci v rámci NC dat. Data simulace jsou přístupná pro všechny ostatní výrobní procesy. Informace o NC programech mohou být přístupné zákazníkům, dodavatelům atd.
  • Formát NcsPrj umožňuje začlenit simulační data do technické dokumentace, instrukčních listů, přezkoumání projektu atd. Tato schopnost opakovaně používat NC informace rozšiřuje běžnou uživatelskou komunitu simulace obrábění na programátory, operátory a manažery dílen a projektů.

Bezpečnost

Protože programování je jedinečné know-how, formát NcsPrj má plné zabezpečení pomocí šifrování souborů.


Plná integrace

Integrujte Vaši 3D simulaci do výrobní dokumentace pomocí NCdoc, NCSIMUL PUBLISHER nebo připojte Váš NC program pomocí NCSIMUL DNC k zajištění maximální bezpečnosti Vašich operací.