O společnosti SEMACO tools and software, s.r.o.

Na začátku, v roce 1993, za úspěchem naší firmy stála především zahraniční zkušenost v oboru, cizojazyčná komunikace a týmová spolupráce tří kamarádů – Josefa Sekuly, Rudolfa Marginy a Petra Czorného. Každý z nich přinesl do tohoto projektu to nejlepší ze svého oboru, nadšení a maximální nasazení s cílem dát společné myšlence pevné základy pro kvalitní firmu. Spojení počátečních písmen všech tří příjmení, které vytvořilo název SEMACO, symbolizovalo rovnocennost a důležitost každého z nás.

Naše společnost, SEMACO tools and software, s.r.o., získala výhradní zastoupení pro ERP systém WORKPLAN pro Českou republiku a Slovensko v roce 1996. V současné době jsme Vám k dispozici v našich kancelářích v Táboře a Ostravě.

Historie společnosti:

 • 1993
  • Sdružení tří samostatných živnostníků.
  • Zahájení spolupráce s dodavateli KIENINGER, POKOLM, FRAISA, GEWEFA, RINGLER, ALFRED JÄGER.
 • 1996
  • Založení firmy SEMACO – progresivní obrábění, s. r. o., Jeseník
  • 4 zaměstnanci a zázemí v podobě pronajatých kancelářských prostor
  • Rozšíření portfolia o prodej software a sw služby.
  • Zahájení spolupráce s dodavateli software – SESCOI.
 • 1999
  • Založení pobočky na Slovensku
  • SEMACO-SLOVAKIA, progresívne obrábanie, s. r. o., Dolný Kubín.
  • Česká sekce se rozrůstá na 10 zaměstnanců.
 • 2000
  • Nové, vlastní sídlo firmy v Jeseníku.
  • [ 12 zaměstnanců ]
 • 2004
  • Vznik pobočky v Letohradu
  • Rozšíření portfolia o služby broušení a povlakování nástrojů.
  • [ 22 zaměstnanců ]
 • 2005
  • Úprava názvu společnosti na SEMACO tools and software, s.r.o. a SEMACO SK tools and software, s.r.o.
  • Vznik pobočky v Táboře.
 • 2008 – 2009
  • Zůstáváme na trhu se stejným nasazením a ve stejném počtu zaměstnanců i přes probíhající ekonomickou krizi.
 • 2010
  • Rozšíření školících kapacit ve specializovaném středisku v Letohradu.
 • 2013
  • Získání přímého obchodního zastoupení produktů WORKNC, WORKXPLORE a WORKPLAN.
  • [ 24 zaměstnanců ]
 • 2014
  • Rozvoj spolupráce s novým dodavatelem Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG.
  • [ 30 zaměstnanců ]
 • 2016
  • Zahájení spolupráce s divizí M&H společnosti HEXAGON v oblasti měřících sond a sw pro měření na stroji.
 • 2018
  • Změna vlastnické struktury SEMACO tools and software, s.r.o. – navazujeme na více než dvacetiletou tradici a pokračujeme dál směrem, který vede ke zvyšování spokojenosti zaměstnanců, zákazníků a k stabilitě firmy.
 • 2020
  • Získání obchodního zastoupení produktu NCSIMUL
 • 2021
  • Slavíme 25 let úspěšného působení na českém trhu