NCSIMUL | modul Composites

NC SIMULATION nyní zaměřená na KOMPOZITY

Díky NCSIMUL Machine Composites bude Vaše simulace 3D materiálu chytřejší, realističtější a efektivnější.

NCSIMUL Machine Composites umožňuje realisticky a efektivně simulovat položení materiálu podle různých metod: polohování vláken (vlákna nebo pásky) nebo navíjení vláken s automatickým sběrem simulačních dat obrábění (např. 3D, doba cyklu a řezné podmínky, položení délky vlákna…).

 • Vezmeme-li v úvahu počáteční médium, již položený materiál a polohu válce.
 • Přesné a nezávislé umístění každého vlákna v pásu karet.
 • Kontrola řezu pro každé vlákno.
 • Účinné prohlížení finální části celého modelu (se selektivním zobrazením po vrstvách).
 • Měření položených vrstev: tloušťka vrstvy, úhel a vzdálenost mezi pásy.

Proveďte hned poprvé | Nastavení NC programů ve 3 krocích

 • Analýza NC programu.
 • Jakmile se načte NC program zobrazte cestu vrstvy.
 • Dekódujte G-kód, makra dodavatelů, včetně proměnných a strukturovaného programování, např. Siemens840D, Heidenhain, Fanuc.
 • Automatická detekce programových chyb: syntaxe ISO, pohyb mimo rozsah.
 • Využijte propojení mezi 3D zobrazením, programem a informačním oknem.
 • K přímé korekci použijte editor kódu (univerzální ovladač).
 • Rychlé zobrazení skutečných parametrů NC: proměnné, stav stroje atd.
 • Simulace rozložení materiálu.
 • Přesně spočítejte rozložení v reálném čase.
 • Zjistěte možné kolize a rozložení materiálu.
 • Během simulace můžete pohybovat, plynule otáčet a zvětšovat.
 • Neomezená velikost souboru.
 • Seznam problémů s rozložením a kolizí: neroztažená vlákna, řízení a žádný kontakt mezi hrubým polotovarem a materiálem.
 • K úplné korekci programu použijte simulaci.
 • Analýza výsledků.
 • Ke kontrole a monitorování procesu pokládání použijte speciální nástroje: položenou délku vlákna, měření tloušťky vrstvy, úhly průniku pásky, vzdálenost mezi vlákny atd.
 • Vytvořte dynamické výsledky částí ve 3D.
 • Exportujte výsledky simulace (3D obálka, cesta, vrstva…) do konstrukční kanceláře.

NCSIMUL Machine Composites Rozdíly

 • Užíváte výhody ergonomie, uživatelské zkušenosti a rozhraní mezi NCSIMUL Machine a Vaší implementací CAM.
 • Simulate G-kód pro realistické rozložení materiálu a výkonu pomocí umístění vláken a navíjení vláken.
 • Detekujte kolize a výstrahy: neroztažená vlákna, řízení, bezkontaktní podmínky mezi hrubým polotovarem a materiálem.
 • Zobrazte a porovnejte skutečnou cestu složené vrstvy s naprogramovanou cestou.
 • Využijte interaktivní vztah mezi 3D zobrazením, programem a informačním oknem.
 • Univerzální technologie stroje podporuje neomezený počet os (roboty nebo složité NC stroje).
 • Rozhraní (interfaces) s většinou komerčních CAD/CAM softwarů, zejména CATIA, NX, Pro/ENGINEER, MasterCAM, Edgecam, TopSolid CAM.