NCSIMUL 2023.2

Ve verzi 2023.2 programu NCSIMUL bylo provedeno několik nových vylepšení. Zde jsou některé z hlavních novinek:

Vylepšení jádra systému NCSIMUL

Optimalizace pohybů obrábění mimo materiál

Optimalizace „Aircut“ je součástí základní licence; modul OPTITOOL je nutný pouze pro optimalizaci řezných podmínek. Optimalizace „Aircut“ zkracuje dobu cyklu tím, že nahrazuje přibližovací a odjíždějící pohyby, které neodebírají materiál pomocí rychloposuvu nebo G1 F max. Optimalizace „Aircut“ je k dispozici pouze pro programy frézování a soustružení na jednokanálových strojích.

Výhody:

 • Zrychlete čas při obrábění „vzduchem“
 • Bezpečná optimalizace G-kódu
 • Snadno použitelná optimalizace

Průběžné dekódování

NCSIMUL 2023.2 má nový způsob dekódování CNC programů. Volba „Upravovat při výpočtu“ zabraňuje zablokování uživatelského rozhraní NCSIMUL při načítání programů. Uživatelské rozhraní zůstává přístupné i během dekódování NC, což zajišťuje nepřerušovaný pracovní postup. Vyzkoušejte si rychlé zobrazení programu a trajektorií. Uživatelé mohou iniciovat editaci zdrojů, jako je knihovna nástrojů, upínací přípravky, stroj atd.

Výhody:

 • Už žádný promarněný čas
 • Uživatelé mohou se softwarem začít pracovat velmi rychle
 • Vhodné pro rozsáhlé programy

Vylepšení simulace NCSIMUL

Velké zatížení soustružnické destičky

Možnost rozdělit řezné a neřezné hrany na soustružnických destičkách.

Výhody:

 • Realističtější simulace se soustružnickými destičkami
 • Kontrola zatížení řezné hrany
 • Kontrola kolizí na neřezných hranách

Riziko kolize

 • Nový stav alarmu a jasné rozlišení mezi kolizí a blízkostí/rizikem kolize
 • Výhody lepšího a přímého vyhodnocení rizika kolize

Maximální šířka řezu

 • Možnost analýzy řezu je nabízena ve standardní simulaci
 • Nový alarm přímo v simulaci detekuje, pokud šířka řezu překročí určitou mez

Zkušenosti uživatelů systému NCSIMUL

 • Přímé tlačítko pro rozdělení 3D zobrazení – jedním kliknutím lze přímo zobrazit stroj a nástroj
 • Potvrzení/zrušení kontroly – k dispozici přímo na pásu karet pro hlavní příkazy
 • Nový proces s předchozím polotovarem – přímý přístup v projektu

Rozhranní CAM (interfaces)

NCSIMUL 2023.2 podporuje následující nové verze CAM:

 • ESPRIT EDGE 2023.1
 • ESPRIT 2023
 • EDGECAM 2023.1
 • NX 2212
 • NX 2306
 • CATIA V5-6R2023 (R33)
 • MASTERCAM 2024
 • POWERMILL 2024
 • GIBBSCAM 2023
 • CREO 10
 • WORKNC

Příprava digitálního dvojčete stroje

 • Millplus – zjednodušení panelu (pracovní rovina, podprogram, cyklus sondování…)
 • Nový panel pro WFL stroj
 • Nový řídící systém – Fanuc DN Solution (Doosan)
 • Nové cykly na stroji Okuma (drážkování, hrubování…)

Videa:

 • Definice kinematiky sdílená se systémem NCSIMUL
 • Automatické nastavení výběru (polotovar, díl, upínky)
 • Nová podpora nástroje pro měření a kruhové výseče
 • Možnost spustit ESPRIT PP a generovat G-kód
 • Okno rozhraní NCSIMUL již nedrží ESPRIT

NCSIMUL 2023.2 má nový způsob dekódování CNC programů. Volba „Upravovat při výpočtu“ zabraňuje zablokování uživatelského rozhraní NCSIMUL při načítání programů.

 • Již žádný ztracený čas
 • Uživatelé mohou velmi rychle pracovat se softwarem
 • Vhodné pro rozsáhlé programy

Pro uživatele software ESPRIT EDGE CAM je nyní možné sestavit stroj NCSIMUL pomocí kinematiky definované v softwaru Esprit (soubor kinematiky ve formátu GDML). Není třeba převádět kinematiku jako v předchozích verzích (import GDML do NCMOTION), aktualizace je usnadněna jedinou definicí pro oba softwarové balíky.
Při vytváření nového stroje, pokud je na počítači nainstalován ESPRIT EDGE (s aktivní licencí), nabízí NCSIMUL použití kinematiky stroje ESPRIT.